Новини

Държавният културен институт - официално вписан като културна организация в Регистъра към Министерството на културата

20/01/2023

От началото на тази година Държавният културен институт към министъра на външните работи след като кандидатства по определения ред за това, вече е вписан като културна организация в Регистъра на културните организации, който се управлява и води от Министерството на културата.

Това е една много важна стъпка в стратегическото развитие на Института, а след като през 2021 година бе приет за официален пълноправен член в мрежата на EUNIC – Европейска мрежа на културните институти, по предложение на Министерството на културата. Доброто институционално взаимодействие  между Министерство на културата и Държавния културен институт към министъра на външните работи илюстрира  добри резултати и реализирано партньорство по различни проекти и задачи, в това число и с българските културни институти в чужбина.

Вписването на ДКИ в Регистъра на културните организации ще даде възможност за кандидатстване по национални и общински програми с проекти. Също така ще допринесе за разширяването на партньорската мрежа, за новите възможности  в представянето на културно съдържание в страната и чужбина,  вкл. и представяне на българското културно и историческо наследство, реализирано чрез различни иновативни,  дигитални модели и нови проекти.

Предстоящо

ИЗЛОЖБАТА „ПЕЙЗАЖ ИЛИ ВЪТРЕШНО ПРОСТРАНСТВО“ СЪБИРА АРТИСТИТЕ СВЕТОЗАР БЕНЧЕВ И ДИМИТРЕ ПЕЧИЧ
Изложбата „Пейзаж или вътрешно пространство“ представя работи на  проф. Димитре Печич, декан във Факултета по изящни...

ГАЛЕРИЯ "МИСИЯТА"

ИЗЛОЖБАТА „ПЕЙЗАЖ ИЛИ ВЪТРЕШНО ПРОСТРАНСТВО“ СЪБИРА АРТИСТИТЕ СВЕТОЗАР БЕНЧЕВ И ДИМИТРЕ ПЕЧИЧ

Изложбата „Пейзаж или вътрешно пространство“ представя работи на  проф. Димитре Печич, декан във Факултета по изящни изкуства на Университет за изкуства - Белград и проф. Светозар Бенчев, декан на Факултета по изящни изкуства на Национална художествена академия - София. Димитре Печич е редовен професор... пълен текст

Галерия „Мисията” е основана през 2009 г. като свободно място за културна дипломация в София. Галерията е уникално арт пространство в рамките на административната структура, която променя дневния институционален ритъм, отваряйки пред публиката врати за динамичен обмен на идеи, артистични концепции и послания.

Галерията допълва и подпомага дейностите на Държавния културен институт, свързани с различни форми на междукултурен диалог: представяне на проекти и срещи с автори, изложби, конференции, литературни четения, презентации, благотворителни събития и работилници за деца.

Открита за посетители- пон-пет, 10:00- 17:00 ч.

Видео

Контакти

Държавен културен институт
Министерство на външните работи
София 1113, улица "Ал.Жендов" № 2,

+359 2 903 0641
ф: +359 2 971 12 81
е: culturalinstitute [at] mfa.bg
Държавен културен институт
Copyright © 1999 - 2023
Дизайн © Pimdesign
Шрифт Симбал