Новини

150 години от създаването на БАН

21/03/2019

      През тази година Българска академия на науките, правоприемник на Българското книжовно дружество, чества 150 години от създаването му през 1869 г. Този важен юбилей, не само за българската, но и за европейската култура, е вписан в календара на ЮНЕСКО.

      Задачите, които си поставят основателите на Дружеството, са високо благородни и патриотични: Дружеството да стане средище за развитие на българската научна мисъл, да работи за просвещението на народа, да показва пътя му към материално благосъстояние и духовно обновление, да разпространява знания за българския народен бит и бита на съседните балкански народи, да установи контакти с учените по света – и като цяло, да равни българите с напредналите европейски народи.

      В Кондиката, първата сметководна книга на Дружеството, са записани имената на 322-ма родолюбиви българи, които изразяват готовност да бъдат спомоществователи за създаването му и с това да допринесат за напредъка на народа си. Тези първи дарители, направили своя дан за развитие на науката и образованието, са били убедени, че знанието е сила.

      В рамките на честването се предвиждат редица събития. Едно от тях е кампанията „БАН дарява книги“ по случай 150 години българистика в БАН. Тя е насочена към разпространяване на българистичните изследвания на учени от Българската академия на науките през последните няколко години по света. Даренията ще се осъществят с подкрепата на Културния институт към Министерство на външните работи и на Централна библиотека – БАН. Кампанията е организирана от Съвета за чуждестранна българистика към Управителния съвет на БАН.

      Българска академия на науките е националният научен, експертен и духовен център на България. Академията, възникнала в бездържавния период от живота на българския народ, е създадена да пази опорите на съществуването ни като нация. Тя е храм на знанието и на българския дух!

ДОКУМЕНТИ

Тук можете да намерите основните административни и нормативни документи, по които работи
Държавния Културен Институт.
Copyright © 1999 - 2020
PIMDESIGN Ltd.
Намерете ни във
Facebook