Новини

Честит празник на Народните будители!

01/11/2019

Климент Охридски -  една от най-забележителните личности в културната и литературна история на България, а и на целия славянски свят. Епископ Климент, останал в историческата памет на народа като св. Климент Златният и св. Климент Учителят. Климент е първомайсторът на българския литературен и книжовен език, основател на първата литературна школа в  средновековна България, първият епископ на християнизираната средновековна българска държава, прехвърлил мост между Моравската мисия на славянските апостоли св. св. Кирил и Методий и Първото българско царство, за да придаде европейски измерения на българската култура от края на IХ и началото на Х в.

Икона на св. Климент Охридски, XIVв. (Национален Исторически Музей)

ДОКУМЕНТИ

Тук можете да намерите основните административни и нормативни документи, по които работи
Държавния Културен Институт.
Copyright © 1999 - 2020
PIMDESIGN Ltd.
Намерете ни във
Facebook