Новини

Конкурс за лого и визуална идентичност за Българското председателство на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество

19/12/2018

Костадин Кокаланов е номиниран за победител в конкурса

От 1 януари 2019 година България поема шестмесечно председателство на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество и по утвърдена практика се ползва от правото да изработи собствени комуникационни елементи и визуална идентичност за организираните събития от програмата. За тази цел Министерството на външните работи обяви конкурс за графичен знак, който да бъде отправна точка за изработването на визуалната идентичност на Българското председателство. На поканата за участие се отзоваха 23-ма автори с общо 37 проекта за логотип.

Комисия, съставена от ДКИ, с участието на експерти от МВнР и предложени от Съюза на българските художници и Националната художествена академия професионалисти и преподаватели в областта на графичния дизайн, разгледа постъпилите проектни предложения.

Комисията работеше с няколко основни критерии, по които се оценяват проектните предложения:

-    съобразяване с целите на конкурса и съвременното звучене на предлагания образ;

-    лаконичност и яснота на графичния образ;

-    потенциал за разработване на логото в цялостна система за визуална идентичност.

Бяха дискутирани качествата на всеки един от проектите, като акцент беше поставен върху иновативното тълкуване на визуални елементи „море“ и „сътрудничество“, предимствата и недостатъците на избраната визия. Направен беше и преглед на визуалната идентичност на скорошни председателства на Организацията ЧИС – българските и на други страни-членки, за да се прецени възможността визуалната идентичност на предстоящото Българско председателство на ЧИС да се отличава със категоричен образ. Откроени бяха шест проекта, за които беше проведено отделно гласуване. Най-голям брой точки получиха следните проекти:

1.    Костадин Кокаланов – победител в конкурса;

2.    Георги Василев – второ място.

Проектът на Костадин Кокаланов разработва логото в образа на кръг от преплитащи се моряшки възли, които кореспондират с основната тема в заданието. Визията носи позитивната символика на слънчевия кръг и дванайсет възела – препращащо към броя на страните-участнички в Организацията на Черноморското икономическо сътрудничество.

 

Илюстрация - номинираните на първо и второ място проекти за логотип

Предстоящо

България поздравява Германия за председателството на Съвета на ЕС с инсталацията „Българските букви“
Българските букви ще посрещат това лято от днес жителите и гостите на Берлин в едно от най-оживените места на брега на река Шпрее,...

ГАЛЕРИЯ "МИСИЯТА"

Откриване на изложба в галерия "Мисията"

     На 03 август в галерия „Мисията“ на ДКИ по инициатива на посолството на Казахстан в София бе открита изложба посветена на двама от най-забележителните казахски философи  Абай Кунанбаев и  Ал-Фараби .      Приветствия към гостите отправиха директора на ДКИ г-жа Снежана Йовева –... пълен текст

Галерия „Мисията” е основана през 2009 г. като свободно място за културна дипломация в София. Галерията е уникално арт пространство в рамките на административната структура, която променя дневния институционален ритъм, отваряйки пред публиката врати за динамичен обмен на идеи, артистични концепции и послания.

Галерията допълва и подпомага дейностите на Държавния културен институт, свързани с различни форми на междукултурен диалог: представяне на проекти и срещи с автори, изложби, конференции, литературни четения, презентации, благотворителни събития и работилници за деца.

Открита за посетители- пон-пет, 10:00- 17:00 ч.

Видео

Контакти

Държавен културен институт
Министерство на външните работи
София 1113, улица "Ал.Жендов" № 2,

+359 2 903 0641
ф: +359 2 971 12 81
е: culturalinstitute [at] mfa.bg
Държавен културен институт
Copyright © 1999 - 2020
Дизайн © Pimdesign
Шрифт Симбал