Новини

Конкурс за лого и визуална идентичност за Българското председателство на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество

19/12/2018

Костадин Кокаланов е номиниран за победител в конкурса

От 1 януари 2019 година България поема шестмесечно председателство на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество и по утвърдена практика се ползва от правото да изработи собствени комуникационни елементи и визуална идентичност за организираните събития от програмата. За тази цел Министерството на външните работи обяви конкурс за графичен знак, който да бъде отправна точка за изработването на визуалната идентичност на Българското председателство. На поканата за участие се отзоваха 23-ма автори с общо 37 проекта за логотип.

Комисия, съставена от ДКИ, с участието на експерти от МВнР и предложени от Съюза на българските художници и Националната художествена академия професионалисти и преподаватели в областта на графичния дизайн, разгледа постъпилите проектни предложения.

Комисията работеше с няколко основни критерии, по които се оценяват проектните предложения:

-    съобразяване с целите на конкурса и съвременното звучене на предлагания образ;

-    лаконичност и яснота на графичния образ;

-    потенциал за разработване на логото в цялостна система за визуална идентичност.

Бяха дискутирани качествата на всеки един от проектите, като акцент беше поставен върху иновативното тълкуване на визуални елементи „море“ и „сътрудничество“, предимствата и недостатъците на избраната визия. Направен беше и преглед на визуалната идентичност на скорошни председателства на Организацията ЧИС – българските и на други страни-членки, за да се прецени възможността визуалната идентичност на предстоящото Българско председателство на ЧИС да се отличава със категоричен образ. Откроени бяха шест проекта, за които беше проведено отделно гласуване. Най-голям брой точки получиха следните проекти:

1.    Костадин Кокаланов – победител в конкурса;

2.    Георги Василев – второ място.

Проектът на Костадин Кокаланов разработва логото в образа на кръг от преплитащи се моряшки възли, които кореспондират с основната тема в заданието. Визията носи позитивната символика на слънчевия кръг и дванайсет възела – препращащо към броя на страните-участнички в Организацията на Черноморското икономическо сътрудничество.

 

Илюстрация - номинираните на първо и второ място проекти за логотип

Предстоящо

„Магията на Краков“ се разкрива в галерия „Мисията“


      Изложбата „Магията на Краков“ е...

ДОКУМЕНТИ

Тук можете да намерите основните административни и нормативни документи, по които работи
Държавния Културен Институт.
Copyright © 1999 - 2020
PIMDESIGN Ltd.
Намерете ни във
Facebook