ГАЛЕРИЯ "МИСИЯТА"

КАЗАХСТАНСКА ИЗЛОЖБА ГОСТУВА В ГАЛЕРИЯ „МИСИЯТА“

23/07/2020

Културната дипломация е един от инструментите за сближаване и взаимодействие между общностите в днешно време.

Държавният културен институт към министъра на външните работи е домакин на една специална фотоизложба, инициирана и реализирана по конкретен повод от Посолството на Република Казахстан у нас.

Тази година в цялата страна Казахстан се отбелязват паметни дати, свързани с живота на двама велики философи: Абай Кунанбаев (175-та годишнина от раждането му) и на Ал-Фараби (1150-та годишнина от раждането му).

Абай Кунанбаев е голям казахски поет, будител, просветител и философ, класик и основоположник на казахската национална писмена литература. Творчеството му включва стихове, поеми, преводи и проза. Известен композитор е, познавач и ценител на народната казахска музика,  автор на около 20 мелодии, които са популярни и досега. Превежда класически световни произведения на А.С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Ив. А. Крилов.

Ал-Фараби е роден на територията на днешен Казахстан, в древния град Отрар. Ал Фараби е автор на множество трактати на различни теми, той е наричан  още „вторият Аристотел", сред произведенията му се открояват: .Разсъждение на Втория учител Ал Фараби за значението на думата „интелект“; "За това какво трябва да предшества изучаването на философията"; "За общото в знанията на двама философи - на божествения Платон и на Аристотел"; "Трактат за възгледите на жителите на Добродетелния град" и много други.

Събитието цели да информира и запознае българската общественост с историята на тези двама писатели и да се засилят културните връзки между Казахстан и България.

Вернисаж: 3 август- между 16-18 часа

От 3.08 до 14.08. в галерия „Мисията“ при спазване на всички изисквания за дистанция и дезинфекция.

Ключови думи

изложби 2020 , галерия

Предстоящо

Изложба на съвременно турско изкуство беше открита в галерия „Мисията“
На 1 февруари в галерия „Мисията“ към Държавния културен институт към Министъра на външните работи беше открита...

ГАЛЕРИЯ "МИСИЯТА"

ИЗЛОЖБАТА „ПЕЙЗАЖ ИЛИ ВЪТРЕШНО ПРОСТРАНСТВО“ СЪБИРА АРТИСТИТЕ СВЕТОЗАР БЕНЧЕВ И ДИМИТРЕ ПЕЧИЧ

Изложбата „Пейзаж или вътрешно пространство“ представя работи на  проф. Димитре Печич, декан във Факултета по изящни изкуства на Университет за изкуства - Белград и проф. Светозар Бенчев, декан на Факултета по изящни изкуства на Национална художествена академия - София. Димитре Печич е редовен професор... пълен текст

Галерия „Мисията” е основана през 2009 г. като свободно място за културна дипломация в София. Галерията е уникално арт пространство в рамките на административната структура, която променя дневния институционален ритъм, отваряйки пред публиката врати за динамичен обмен на идеи, артистични концепции и послания.

Галерията допълва и подпомага дейностите на Държавния културен институт, свързани с различни форми на междукултурен диалог: представяне на проекти и срещи с автори, изложби, конференции, литературни четения, презентации, благотворителни събития и работилници за деца.

Открита за посетители- пон-пет, 10:00- 17:00 ч.

Видео

Контакти

Държавен културен институт
Министерство на външните работи
София 1113, улица "Ал.Жендов" № 2,

+359 2 903 0641
ф: +359 2 971 12 81
е: culturalinstitute [at] mfa.bg
Държавен културен институт
Copyright © 1999 - 2023
Дизайн © Pimdesign
Шрифт Симбал