Новини

Градове от България и Словения си партнират по европейския проект „АрхеоДунав”

03/02/2021

      Градове от България и Словения станаха партньори по проекта „Археологически паркове в градска среда като средство за устойчиво местно развитие – АрхеоДунав”. Проектът се реализира с подкрепата на Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав” (2014-2020 г.). Целта му е да популяризира богатото археологическо наследство в страните от Дунавския регион и насърчи развитието на културния и в частност – на археотуризма.

      В периода от  юли 2020 г. до декември 2022 г страните-партньори ще разработват ефективни подходи и модели за опазването и представянето на археологическите находища в модерната градска среда. Една от задачите пред „АрхеоДунав” е да отговори на предизвикателствата пред съхраняването на наследството в условията на съвременната урбанизация.

      Проектът, насочен към малки и средно големи градове, цели да включи по-осезаемо археологически паркове в туристическото предлагане на местно равнище, както и да допринесе за създаването на транснационален устойчив туристически продукт на Дунавския регион. С това е свързана и ролята на местните общности, които ще се насърчават за по-ефективното управление на културните ресурси за повишаването на видимостта на наследството не само на национално, но и на трансгранично равнище. Очаква се до края на 2022 г. „АрхеоДунав” да стимулира взаимодействието между партньорите от Дунавските държави с цел съживяването на културния туризъм и обвързването на културата в градовете и регионите с глобалната такава.

      Освен България и Словения, в „АрхеоДунав” са включени още девет страни: Румъния, Сърбия, Хърватия, Унгария, Чехия, Германия, Австрия, Босна и Херцеговина и Молдова, а с изпълнението на проекта са ангажирани общо 22 институции. Като асоциирани партньори от България са включени Регионалният исторически музей в Русе и Община Балчик, а в качестото ѝ на партньор на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) – Българската асоциация за трансфер на технологии и иновации БАТТИ от Варна. От словенска страна към инициативата са привлечени град Птуй (най-старият в държавата), Институтът за опазване на културното наследство на Словения и Научно-изследователският център в град Бистра.

 Снимки: www.interreg-danube.eu; www.museumruse.com; www.batti.eu

Предстоящо

Изложбата „Значими жени в историята – от Братислава до Русе“ гостува в МВнР
Изложбата „Значими жени в историята – от Братислава до Русе“ има за цел да разгледа ролята на жените в обществения,...

ГАЛЕРИЯ "МИСИЯТА"

Изложбата „Значими жени в историята – от Братислава до Русе“ гостува в МВнР

Изложбата „Значими жени в историята – от Братислава до Русе“ има за цел да разгледа ролята на жените в обществения, политическия, научния и културния свят. Тя съпоставя и едновременно с това обединява проектите “Жените в историята” на Регионалния исторически музей в град Русе и сдружение... пълен текст

Галерия „Мисията” е основана през 2009 г. като свободно място за културна дипломация в София. Галерията е уникално арт пространство в рамките на административната структура, която променя дневния институционален ритъм, отваряйки пред публиката врати за динамичен обмен на идеи, артистични концепции и послания.

Галерията допълва и подпомага дейностите на Държавния културен институт, свързани с различни форми на междукултурен диалог: представяне на проекти и срещи с автори, изложби, конференции, литературни четения, презентации, благотворителни събития и работилници за деца.

Открита за посетители- пон-пет, 10:00- 17:00 ч.

Видео

Контакти

Държавен културен институт
Министерство на външните работи
София 1113, улица "Ал.Жендов" № 2,

+359 2 903 0641
ф: +359 2 971 12 81
е: culturalinstitute [at] mfa.bg
Държавен културен институт
Copyright © 1999 - 2021
Дизайн © Pimdesign
Шрифт Симбал