Светлината на буквите

Във връзка с отбелязването на 1150 годишнината от мисията във Велика Моравия на равноапостолите Свети Свети Кирил и Методий - изиграла ключова роля в утвърждаването на славянската писменост - Фондация „Елена и Иван Дуйчеви” съвместно с ДКИ изготвиха пътуваща фотоизложба „Светлината на буквите”, състояща се от 24 табла с размер 100х70 см на полипропилен с лайсни за окачване и отпечатана на английски език.

Създаването на славянска азбука в средата на 9ти век е от ключово значение за историята на европейската култура. Широкото разпространение на християнството из територии, населявани от множество различни етнически групи по време на Великото преселение на народите, благоприятства за съхраняване идентичността на славяните чрез създаването на азбука на собствения им език. Оцеляването и съхраняването на славянската азбука се свързва с България, която играе ролята на „люлка” на духовната култура на славянските народи. Публикуваната в България християнска литература бива заимствана и адаптирана от сърби и руснаци и по този начин православното славянство се утвърждава като цивилизационен фактор. Изложбата „Светлината на буквите” представя най-ценните украсени български средновековни ръкописи от периода Х-ХVІІІ в.

 

http://issuu.com/yavorkoinakov/docs/light_catalog 

 

2015

Истанбул

ТърсенеДОКУМЕНТИ

Тук можете да намерите основните административни и нормативни документи, по които работи
Държавния Културен Институт.
Copyright © 1999 - 2020
PIMDESIGN Ltd.
Намерете ни във
Facebook