Сборяново – природа и паметници, богове и хора

Пътуващата изложба за националния резерват Сборяново има за цел да представи на межународната общност един от най- интересните национални резервати на България, в който в изключителна природна среда се намират изключителни по своята значимост археологически паметници, някои от които, като напр. Свещарската гробница са под защитата на ЮНЕСКО. Културните напластявания от праисторията до съвременността са свидетелство за съхраняването на древни индоевропейски традиции , за съжителството и взаимните прониквания на световни религии. Средището - столица на северните траки- гетите, позната като Хелис, или Градът на вълците от Картата на римския географ Кл. Птолемей предоставя изключителни свидетелства не само за висото ниво на тракийската цивилизация, но и за взаимоотношенията на траките с древните култури на източното средиземноморие и Европа, за влиянието на тракийската култура, изкуство и духовност върху келти и германи, за контактите със северното Черноморие и Западна Мала Азия, Македонияи, Ю Италия, Египет и Палестина, за приносите на тракийските орфически вярвания във формирането на идеите на ранното християнство. Тук са открити и съществени данни за ранната българска култура. Сборяново предлага и изключително интересни данни за връзките на българските земи с изтока и източните религии, както и за посредническата им роля в разпространението на някои източни вярвания в Западна и Северна Европа. То е изключителен пример за обединителна значимост и съвременна толерантност между различните етноси и религии в съвременна България. Изследванията в резервата са осъществявани при прилагането на редица новаторски методи в изследването и опазването, както и с активно научно и културно сътрудничество с редица Европейски страни ( Франция, Полша, Великобритания, Холандия, Швейцария) , с Русия, Япония и др. Това активно международно сътрудничество, наред с изключителната стойност на паметниците и идеите, които те излъчват, предопределя значението на подготвяната изложба, както и интереса, който тя би предизвикала в много държави. Изложбата от 21 постера във формат 100/130 включва качествени и с висока артистична стойност фотоси, пестеливи други графични материали и карти, представянето на триизмерен модел на Свещарската гробница, пропагандни материали и изготвени по нова технология копия на древни паметници . Основни теми: 1.Обща информация – местоположение, екипи, международно сътрудничество 2.Природна среда – редки растения , птици ,животни. 3.Кои са тракийските гети ? 4.Основните археологически паметници – гробници, светилища, тракиският град, методите на изследване и опазване и осъщественото сътрудничество 5.Връзките на Тракия с другите части на Европа – -архитектурни паралели ( Олбия, М. Азия, Гърция, Ю. Италия, Египет, Палестина), -глинени олтари – Тракия, Южна Франция, Северна Европа , - тракийско изкуство и тракийски ювелирни ателиета , проникване на тракийски произведения на север и влияние върху северноевропейското изкуство и вярвания ( -котела от Гундесруп( Музея в Копенхаген),сребърната фалера от Хелден (Музея Лайден - Холандия) , парадни шлемове от Източна Англия и Швеция), -влияния върху културата на елинистическия изток (съкровищата от Окс в Музея Михо- Япония) -данни за трако- келтски и трако- германски връзки- келтски паметници и келтско присъствие в Тракия -живи индоевропейски традиции от района на Демир баба теке и техните паралели в Кавказ и Западна Мала Азия ( Ефес), Дания, остров Ман и др. 6. Триизмерен модел на Свещарската гробница

Календар 2009-2011

София, Истанбул, Пекин, Копенхаген, Токио, Осака, Нагоя, Сеул, Париж, Берлин

експозицията в медиите - виж повече

ТърсенеДОКУМЕНТИ

Тук можете да намерите основните административни и нормативни документи, по които работи
Държавния Културен Институт.
Copyright © 1999 - 2020
PIMDESIGN Ltd.
Намерете ни във
Facebook