Обучителни програми

Обучителните програми на Културния институт се реализират в рамките на курсовете за млади дипломати от 2008 година. Дискутираните теми са свързани с полето на действие на културната дипломация.


"Културната дипломация като едно от  средствата за реализиране на външнополитически приоритети функционира в полето на управление на образа по начин, който да съдейства за постигане на зададени външнополитически цели. До тук – може да се каже, че и публичната дипломация управлява образ. Да и това е вярно, но публичната дипломация включва много повече и често различни похвати и инструменти от тези в културната дипломация. Линията, която ги разделя е подходът в изграждане на образ – чрез показване/продаване/ или чрез комуникация. При публичната дипломация имаме едностранно, в една посока действие – "Ние говорим, а вие слушайте". При публичната дипломация се има предвид преди всичко именно дейността да се предаде по възможно най-добър начин един продукт - в случая образ. При нея целта не е постигане на взаимност и доверие на базата на опознаване и диалог. В този смисъл успешната публична дипломация работи до голяма степен с готови послания, докато културната – има тази специфична проекция в полето на образа – да изследва контекста, конкретната ситуация, да се насочи не толкова към промоцията, колкото към споделянето на общи ценности и интереси и на тази база да постигне доверие и взаимност. Знанието за това кое от българската култура е конвертируемо и може да участва в процеса на съграждане на образа е конкретно знание в конкретна ситуация."
Л.Димитрова, Лекция от Курса през 2013 г.


ЛЕКЦИЯ ОТ КУРСА ПРЕЗ 2016 г. 0.00

"Ролята на културната дипломация във външнита политика"

Лекция, включена в модул "Публична дипломация" – март 2016 г.


Курс "Културна дипломация" за млади дипломати 2008 0.00P

10/06/2008

В програмата за млади дипломати от Министерството на външните работи, Културният институт подготви в края на май 2008 г. модул, посветен на културната дипломация.

Културният институт за трети път участва с презентации в този курс на Дипломатическия институт, като амбициите тази година са той да е разширен, да дискутира основните задачи в областта на културната дипломация.

В рамките на четири дни бяха представени основните механизми на културното сътрудничество в двустранните отношения, новата роля на културата в европейската външна политика, спецификата на работата по многостранни програми и интегрирането на културни проекти в многостранната дипломация. В презентациите на различни case studies са разгледани възможните подходи при реализацията на културна програма на мисия, взаимоотношенията между дипломатическите представителства и културния сектор, в семинарно занятие бяха симулирани програми на мисия.

Програмата по културна дипломация цели също да очертае основните понятия в процеса на културна комуникация, да разкрие актуалните процеси в европейски контекст, да очертае партньорите на българските посолства в успешното позициониране на българската идентичност, на образа на страната за целите на изпълнението на външнополитическите приоритети на България.

В приложените файлове - презентации от проведения през 2008 година Курс "Културна дипломация" от програмата за обучение на млади дипломати.


Курс "Културна дипломация" за млади дипломати - 2013 0.00Презентация от курса през 2011 година 0.00

Презентацията от проведения през март 2011 година курс в програмата за обучение на млади дипломати.

ДОКУМЕНТИ

В тази секция има 4 документа.
За да ги видите моля кликнете тук.
Copyright © 1999 - 2020
PIMDESIGN Ltd.
Намерете ни във
Facebook