Културна дипломация


В раздела "Документи" на тази секция са публикувани някои от основните документи, подготвяни за целите на една нова Стратегия за ролята на културата във външните отношения на ЕС и трансформациите на културната дипломация в съвременния свят.


Към Европейска стратегия за международни културни отношения 0.00

Съвместно съобщение на Европейската комисия и Върховния представител на ЕС за външни отношения и политика за сигурност за нова европейска стратегия за международни културни отношения. В него са очертани основните линии за стратегия на ЕС за международни културни връзки, които се фокусира върху напредъка на културното сътрудничество със страните партньори в три основни направления:

- подкрепа на културата като двигател за устойчиво социално и икономическо развитие;
- насърчаване на културата и междукултурния диалог за мирни отношения между общностите;
- засилване на сътрудничеството в областта на културното наследство.

При постигането на тези цели, международните културни отношения на ЕС ще допринесат за превръщането на ЕС в по-силен глобален фактор - основен приоритет за това Комисията, както и на предстоящото Глобална стратегия на върховния представител.


Preparatory Action ‘Culture in EU External Relations’ 0.00

Настоящият доклад е резултат от изследване, което е е изготвено върху темата "Културата във външните отношения на ЕС "  и има задачата да очертае подготвителни действия за създаването на цялостна стратегия. Изследвани са моделите на 54 държави - 28 държави-членки на ЕС, 16-те страни, включени в рамките на Европейския политика на съседство и 10 страни, които са определени като стратегически партньори.  Заключенията на доклада са, че съществува  значителен потенциал за интегрирането на културата в международните отношения на Европа.
Изследването е сред държави-членки на ЕС, артисти и други професионалисти в сектора на изкуството и културата (често наричани "културни оператори ), структури на гражданското общество, посветени на културното производство и / или доставка, бизнес сектора, и до известна степен европейските институции. В същото време, разследването анализира как се е осъществявало партньорството с трети страни  и как те виждат отношенията си с Европа.

Докладите по страни, включени в изследването могат да бъдат намерени на този линк.

 

 


Програма за култура 0.00

Комуникация на Европейската комисия 2007 г.

Културният сектор играе основна роля що се отнася до многобройните му социални, икономически и политически импликации. Ето защо културата заема основно място в процеса на обединяване на Европа.

Въз основа на тези съображения и проведените обширни консултации с участниците в културния сектор Комисията предлага нова програма на ЕС за култура, която поставя акцент върху определени цели.

Целите на новата европейска програма за култура са свързани със следните три приоритета:

Културно многообразие и междукултурен диалог

Културата като творчески двигател в рамките на Лисабонската стратегия за растеж и заетост

Културата като жизненоважен елемент в международните отношения


 

ДОКУМЕНТИ

В тази секция има 4 документа.
За да ги видите моля кликнете тук.
Copyright © 1999 - 2020
PIMDESIGN Ltd.
Намерете ни във
Facebook