"ПОСЛАНИЯТА НА КИРИЛИЦАТА"

„Посланията на кирилицата” с автор проф. Аксиния Джурова е издание на ДКИ, отпечатано на пет езика.
Текстът предлага задълбочен поглед към върховия принос на кирилското писмо за  разнообразното и многопластово културно наследство на Стария континент. За културната идентичност на Европа, която винаги е била над политиката и икономиката, влизането на България в Европейския съюз с нейните кирилски букви е акт, съпоставим със съдбоносните събития, станали преди повече от 1000 години на континента. Появата и утвърждаването през IX в. в рамките на младото Българско царство на новата славянска азбука – кирилицата и създаването на национална книжнина на славянски, респективно, старобългарски език, носи многозначни послания, в основата на които стои съдбоносната идея за равнопоставеност с останалите народи.
 
Държавен културен институт  2008 година

ISBN 978-954-91824-6-0

 

японска версия

 

ДОКУМЕНТИ

Тук можете да намерите основните административни и нормативни документи, по които работи
Държавния Културен Институт.
Copyright © 1999 - 2020
PIMDESIGN Ltd.
Намерете ни във
Facebook