ДЪРЖАВЕН КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ КЪМ МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

Вътрешни правила за управлението на ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ФОНД

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С вътрешните правила се определят условията и реда за поддържане, разширяване и представяне на художествения фонд на Министерство на външните работи.

Чл.2. (1) Художественият фонд на Министерство на външните работи, наричан Фондът, се състои от художествени произведения, собственост на Министерство на външните работи и такива предоставени по силата на сключени договори с музеи, галерии, други юридически лица и физически лица за временно съхраняване, показване и представяне на техни собствени художествени произведения.

(2) Държавният културен институт (ДКИ) е юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджет към Министерството на външните работи.

(3) ДКИ осъществява следната дейност, свързана с Фонда:

Пълният текст на документа - в приложения файл.

Предстоящо

СБОРНА ИЗЛОЖБА “КУЛТУРНА ДИПЛОМАЦИЯ – БАЛКАНСКИ ДИАЛОГ“ ГОСТУВА В ГАЛЕРИЯ „МИСИЯТА“
Откриване: 17 май, 18 часа, галерия „Мисията“, ул. "Алфред Нобел" №2 Normal 0 21 false false...

ГАЛЕРИЯ "МИСИЯТА"

КУЛТУРНА ДИПЛОМАЦИЯ В ДЕЙСТВИЕ: АРТИСТИ ОТ БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ С ОБЩА ИЗЛОЖБА В СОФИЯ

В галерия „Мисията“ към Държавния културен институт към министъра на външните работи се откри колекционерска сборна изложба „Културна дипломация – Балкански диалог”. Участие в нея имат седем български художници: Светлин Русев, Станислав Памукчиев, Ивайло Мирчев, Любен Генов, Димитър Чолаков, Милко... пълен текст

Галерия „Мисията” е основана през 2009 г. като свободно място за културна дипломация в София. Галерията е уникално арт пространство в рамките на административната структура, която променя дневния институционален ритъм, отваряйки пред публиката врати за динамичен обмен на идеи, артистични концепции и послания.

Галерията допълва и подпомага дейностите на Държавния културен институт, свързани с различни форми на междукултурен диалог: представяне на проекти и срещи с автори, изложби, конференции, литературни четения, презентации, благотворителни събития и работилници за деца.

Открита за посетители- пон-пет, 10:00- 17:00 ч.

Видео

Контакти

Държавен културен институт
Министерство на външните работи
София 1113, улица "Ал.Жендов" № 2,

+359 2 903 0641
ф: +359 2 971 12 81
е: culturalinstitute [at] mfa.bg
Държавен културен институт
Copyright © 1999 - 2022
Дизайн © Pimdesign
Шрифт Симбал