европа.арт

През месец април-май 2007 г. съвместно със Софийска градска художествена галерия беше представена експозицията европа.арт, посветена на 50-та годишнина от подписването на Римските договори за създаването на Европейския съюз. За участие бяха поканени да представят произведения от колекциите си мисиите от страните от ЕС, както и съседните страни. Част от експозицията представи нови произведения в колекцията на Министерството на външните работи – две от които „Заедно” на Кирил Прашков и „Как виждаш България” на Самуил Стоянов (вж. илюстрацията) бяха избрани след организиран конкурс за нови произведения.
С домакините и представителна група от Националното музикално училище „Любомир Пипков” експозицията беше представена и в софийското издание на „Нощта на музеите” през месец май.

"В събирането и подреждането в едно пространство на произведения на изкуството от дипломатическите мисии на европейските държави в София могат да бъдат разчетени три основни европейски послания: семейство, единство, многообразие. Всеки дом се подрежда от неговите стопани и носи спецификата на тяхната култура и национална идентичност, на естетиката и емоционалната им нагласа. Дали може да се подреди дом за европейското семейство, в който единството и многообразието са в нова, различна хармония? Изложбата “европа.арт” е опит да се отговори на този въпрос чрез универсалния език на изкуството, който допуска своеобразно наслагване на различни по време на създаване и емоционална същност образи, метафори и сюжети. От една страна те отразяват определена национална културна специфика, но видени в контекста на междукултурния диалог придобиват нов смисъл и се превръщат в доказателство за общите естетически нагласи през ХХ век в един континент, чието име е синоним на цивилизация, на обща духовна територия.
Успешното реализиране на изложбата не би било възможно без помощта на дипломатическите мисии, поканени да участват в нея. Проявеното разбиране и откровено желание за сътрудничество е неоценимо за нас. То доказва на практика верността на тезата, че пространството за общо европейско семейство е видимо и реално осъществимо."

Людмила Димитрова
Директор
Държавен културен институт
уводни думи от каталога на експозицията

europa art.pdf 0.00T

ДОКУМЕНТИ

Тук можете да намерите основните административни и нормативни документи, по които работи
Държавния Културен Институт.
Copyright © 1999 - 2020
PIMDESIGN Ltd.
Намерете ни във
Facebook