европа.арт

През месец април-май 2007 г. съвместно със Софийска градска художествена галерия беше представена експозицията европа.арт, посветена на 50-та годишнина от подписването на Римските договори за създаването на Европейския съюз. За участие бяха поканени да представят произведения от колекциите си мисиите от страните от ЕС, както и съседните страни. Част от експозицията представи нови произведения в колекцията на Министерството на външните работи – две от които „Заедно” на Кирил Прашков и „Как виждаш България” на Самуил Стоянов (вж. илюстрацията) бяха избрани след организиран конкурс за нови произведения.
С домакините и представителна група от Националното музикално училище „Любомир Пипков” експозицията беше представена и в софийското издание на „Нощта на музеите” през месец май.

"В събирането и подреждането в едно пространство на произведения на изкуството от дипломатическите мисии на европейските държави в София могат да бъдат разчетени три основни европейски послания: семейство, единство, многообразие. Всеки дом се подрежда от неговите стопани и носи спецификата на тяхната култура и национална идентичност, на естетиката и емоционалната им нагласа. Дали може да се подреди дом за европейското семейство, в който единството и многообразието са в нова, различна хармония? Изложбата “европа.арт” е опит да се отговори на този въпрос чрез универсалния език на изкуството, който допуска своеобразно наслагване на различни по време на създаване и емоционална същност образи, метафори и сюжети. От една страна те отразяват определена национална културна специфика, но видени в контекста на междукултурния диалог придобиват нов смисъл и се превръщат в доказателство за общите естетически нагласи през ХХ век в един континент, чието име е синоним на цивилизация, на обща духовна територия.
Успешното реализиране на изложбата не би било възможно без помощта на дипломатическите мисии, поканени да участват в нея. Проявеното разбиране и откровено желание за сътрудничество е неоценимо за нас. То доказва на практика верността на тезата, че пространството за общо европейско семейство е видимо и реално осъществимо."

Людмила Димитрова
Директор
Държавен културен институт
уводни думи от каталога на експозицията

europa art.pdf 0.00T

Предстоящо

150 години от създаването на БАН


      През тази година Българска академия на...

ДОКУМЕНТИ

Тук можете да намерите основните административни и нормативни документи, по които работи
Държавния Културен Институт.
Copyright © 1999 - 2019
PIMDESIGN Ltd.
Намерете ни във
Facebook