Устройствен правилник за дейността на Културния институт

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНИЯ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ КЪМ МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
В сила от 19.06.2012 г.
Издаден от Министерството на външните работи
Обн. ДВ. бр.46 от 19 Юни 2012г.

46_12.pdf 0.00M

ДОКУМЕНТИ

Тук можете да намерите основните административни и нормативни документи, по които работи
Държавния Културен Институт.
Copyright © 1999 - 2020
PIMDESIGN Ltd.
Намерете ни във
Facebook