ПЪТУВАЩИ ЕКСПОЗИЦИИ

Св. Климент Охридски – ученик и учител

Държавният културен институт, съвместно с Фондация „Елена и Иван Дуйчеви”, подготви изложбата „Св. Климент Охридски – ученик и учител“ по повод отбелязването на 1100-годишнината от Успението на св. Климент Охридски.

Изложбата е съставена от 23 постера с размери 140 х 70 см. Материалите са от научния архив на ЦСВП „Иван Дуйчев”.

Годишнината е включена в календара на ЮНЕСКО за 2016 г. и редица славянски държави ще участват със свои събития в отбелязването на юбилея.

Експозицията, представяща образа на св. Климент Охридски като ученик на Солунските славянски първоапостоли Св. св Кирил и Методий и учител на българите, маркира основните моменти от българската и общославянската културно-историческа перспектива на Климентовото книжовно творчество. Дава и картина на големия географски ареал и широкия хронологичен диапазон, в които се разпространява и поддържа култът към него след смъртта му през 916 г. Включени са и моменти от драматичния житейски път на „Първия български епископ“ от Константинопол през Велика Моравия до Рим и от Моравия до Плиска, Преслав и Охрид.

Фотоси показват измеренията на култа към светеца с акцент върху българските свидетелства за почитането му през вековете: църквата в Добърско, възрожденски стенописи, икони.

Съвременният култ към св. Климент – от избирането му за патрон на най-старото висше училище у нас, през създаването на църкви и училища, носещи неговото име до приноса на българските учени в издирването и проучването на книжовното му наследство е предмет на отделен тематичен раздел в изложбата.

За първи път експозицията представя църкви и манастири от Гърция и Албания (освен тези в Р Македония), в които има съхранени изображения на светеца.

Използвани са образци на преписи на негови произведения в българските книгохранилища – НБКМ, ЦИАИ, БАН, НИМ.

Предстоящо

Държавният културен институт се вклюва към Европейската нощ на музеите
Държавният културен институт се присъединява към отбелязването на Европейската нощ на музеите с виртуален разказ за твореца,...

ГАЛЕРИЯ "МИСИЯТА"

Министър Иван Кондов откри изложбата „Фрагменти от модерното изкуство в Черна Гора от колекцията на Националния музей“ в галерия „Мисията“

Министърът на външните работи Иван Кондов откри изложбата „Фрагменти от модерното изкуство в Черна Гора от колекцията на Националния музей“, която гостува в България за първи път по инициатива на Държавния културен институт към министъра на външните работи и със съдействието на Българското посолство в... пълен текст

Галерия „Мисията” е основана през 2009 г. като свободно място за културна дипломация в София. Галерията е уникално арт пространство в рамките на административната структура, която променя дневния институционален ритъм, отваряйки пред публиката врати за динамичен обмен на идеи, артистични концепции и послания.

Галерията допълва и подпомага дейностите на Държавния културен институт, свързани с различни форми на междукултурен диалог: представяне на проекти и срещи с автори, изложби, конференции, литературни четения, презентации, благотворителни събития и работилници за деца.

Открита за посетители- пон-пет, 10:00- 17:00 ч.

Видео

Контакти

Държавен културен институт
Министерство на външните работи
София 1113, улица "Ал.Жендов" № 2,

+359 2 903 0641
ф: +359 2 971 12 81
е: culturalinstitute [at] mfa.bg
Държавен културен институт
Copyright © 1999 - 2023
Дизайн © Pimdesign
Шрифт Симбал