ПЪТУВАЩИ ЕКСПОЗИЦИИ

СУПРАСЪЛСКИЯТ СБОРНИК / CОDEX SUPRASLIENSIS

  
„Старобългарският ръкопис Codex Suprasliensis (Супрасълски сборник) от Х век в контекста на византийско-славянските взаимоотношения”.
Супрасълският сборник е един от най-известните паметници на средновековната славянска литература, съдържащ проповеди за деяния на светии, приписвани на византийски автори като Св. Йоан Златоуст, Св. Василий Велики и патриарх Фотий. Повечето от житията и проповедите са преведени от гръцки в Преслав, но по различно време. Някои от преводите запазват следи от ранни периоди.
Супрасълският сборник е най-ранният свидетел на сравнително завършен етап от развитието на обемисти колекции с преводи на славянски език. Това дава основание да се смята, че до Х век тази книжовна култура вече е трайно установена в България. Подобни колекции са запазени в по-късни руски ръкописи, произлезли от български прототипи, като така наречения „Успенски сборник” от 12 – 13-ти век.
Когато Супрасълският сборник е съставян, всички включени произведения са редактирани според принципите на превод, последвани от преславските книжовници. Предполага се, че Слово за Благовещение преди е била преведена от Св. Климент Охридски.
Изложбата е подготвена от ДКИ като проект по Комуникационната стратегия, посветен на 1150-та годишнина от Великоморавската мисия на Св. Св. Кирил и Методий. Автор на експозицията е проф. д-р Анисава Милтенова от Института по литература към БАН.

 

http://csup.ilit.bas.bg/sites/ms/#/6 

 

http://csup.ilit.bas.bg/sites/default/files/Codex_Suprasliensis_070811.pdf

Предстоящо

ИЗЛОЖБАТА „ПЕЙЗАЖ ИЛИ ВЪТРЕШНО ПРОСТРАНСТВО“ СЪБИРА АРТИСТИТЕ СВЕТОЗАР БЕНЧЕВ И ДИМИТРЕ ПЕЧИЧ
Изложбата „Пейзаж или вътрешно пространство“ представя работи на  проф. Димитре Печич, декан във Факултета по изящни...

ГАЛЕРИЯ "МИСИЯТА"

БЪЛГАРО-СРЪБСКИ ДИАЛОГ В ИЗКУСТВОТО

В препълнената зала на галерия „Мисията“ към Държавния културен институт към министъра на външните работи на 16 февруари 2023 г. се състоя официалното откриване на изложбата „Пейзаж или вътрешно пространство“. Оригинални и нови произведения на двама професори от Художествените академии в София и... пълен текст

Галерия „Мисията” е основана през 2009 г. като свободно място за културна дипломация в София. Галерията е уникално арт пространство в рамките на административната структура, която променя дневния институционален ритъм, отваряйки пред публиката врати за динамичен обмен на идеи, артистични концепции и послания.

Галерията допълва и подпомага дейностите на Държавния културен институт, свързани с различни форми на междукултурен диалог: представяне на проекти и срещи с автори, изложби, конференции, литературни четения, презентации, благотворителни събития и работилници за деца.

Открита за посетители- пон-пет, 10:00- 17:00 ч.

Видео

Контакти

Държавен културен институт
Министерство на външните работи
София 1113, улица "Ал.Жендов" № 2,

+359 2 903 0641
ф: +359 2 971 12 81
е: culturalinstitute [at] mfa.bg
Държавен културен институт
Copyright © 1999 - 2023
Дизайн © Pimdesign
Шрифт Симбал