Св. Климент Охридски – ученик и учител

Държавният културен институт, съвместно с Фондация „Елена и Иван Дуйчеви”, подготви изложбата „Св. Климент Охридски – ученик и учител“ по повод отбелязването на 1100-годишнината от Успението на св. Климент Охридски.

Изложбата е съставена от 23 постера с размери 140 х 70 см. Материалите са от научния архив на ЦСВП „Иван Дуйчев”.

Годишнината е включена в календара на ЮНЕСКО за 2016 г. и редица славянски държави ще участват със свои събития в отбелязването на юбилея.

Експозицията, представяща образа на св. Климент Охридски като ученик на Солунските славянски първоапостоли Св. св Кирил и Методий и учител на българите, маркира основните моменти от българската и общославянската културно-историческа перспектива на Климентовото книжовно творчество. Дава и картина на големия географски ареал и широкия хронологичен диапазон, в които се разпространява и поддържа култът към него след смъртта му през 916 г. Включени са и моменти от драматичния житейски път на „Първия български епископ“ от Константинопол през Велика Моравия до Рим и от Моравия до Плиска, Преслав и Охрид.

Фотоси показват измеренията на култа към светеца с акцент върху българските свидетелства за почитането му през вековете: църквата в Добърско, възрожденски стенописи, икони.

Съвременният култ към св. Климент – от избирането му за патрон на най-старото висше училище у нас, през създаването на църкви и училища, носещи неговото име до приноса на българските учени в издирването и проучването на книжовното му наследство е предмет на отделен тематичен раздел в изложбата.

За първи път експозицията представя църкви и манастири от Гърция и Албания (освен тези в Р Македония), в които има съхранени изображения на светеца.

Използвани са образци на преписи на негови произведения в българските книгохранилища – НБКМ, ЦИАИ, БАН, НИМ.

ГАЛЕРИЯ

Saint Kliment Ohridski – a Disciple and a Teacher
Copyright © 1999 - 2020
PIMDESIGN Ltd.
Намерете ни във
Facebook