ПЪТУВАЩИ ЕКСПОЗИЦИИ

СБОРЯНОВО – ПРИРОДА И ПАМЕТНИЦИ, БОГОВЕ И ХОРА

 

Пътуващата изложба за Националния археологически резерват Сборяново има за цел да представи на межународната общност един от най-интересните археологически резервати на България, в който сред впечатляваща природна среда се намират изключителни по своята значимост археологически паметници, някои от които, като напр. Свещарската гробница, са част от листата от световно културно наследство на ЮНЕСКО. Културните напластявания от праисторията до съвременността са свидетелство за съхраняването на древни индоевропейски традиции, за съжителството и взаимните прониквания на световни религии. Средището – столица на северните траки – гетите, позната като Хелис, или Градът на вълците от прочутата Карта на римския географ Птолемей, предоставя изключителни свидетелства не само за високото ниво на тракийската цивилизация, но и за взаимоотношенията на траките с древните култури на Източното средиземноморие и Европа, за влиянието на тракийската култура, изкуство и духовност върху келти и германи, за контактите със северното Черноморие и Западна Мала Азия, Македония и Южна Италия, Египет и Палестина, за приносите на тракийските орфически вярвания във формирането на идеите на ранното християнство. Тук са открити и съществени данни за ранната българска култура. Сборяново предлага и изключително интересни данни за връзките на българските земи с Изтока и източните религии, както и за посредническата им роля в разпространението на някои източни вярвания в Западна и Северна Европа. То е изключителен пример за обединителна значимост и съвременна толерантност между различните етноси и религии в съвременна България.
Изследванията в резервата са осъществявани при прилагането на редица новаторски методи в изследването и опазването, както и с активно научно и културно сътрудничество с редица Европейски страни (Франция, Полша, Великобритания, Холандия, Швейцария), с Русия, Япония и др. Това активно международно сътрудничество, наред с изключителната стойност на паметниците и идеите, които те излъчват, предопределя значението на подготвяната изложба, както и интереса, който тя би предизвикала в много държави.
Изложбата от 21 постера във формат 100/130 включва качествени и с висока артистична стойност фотоси, графични материали и карти, представянето на триизмерен модел на Свещарската гробница.

 

2009-2011
МВнР-София, Истанбул, Пекин, Копенхаген, Токио, Осака, Нагоя, Сеул, Париж, Берлин
Тайланд, Дъблин

Предстоящо

ИЗЛОЖБАТА „ПЕЙЗАЖ ИЛИ ВЪТРЕШНО ПРОСТРАНСТВО“ СЪБИРА АРТИСТИТЕ СВЕТОЗАР БЕНЧЕВ И ДИМИТРЕ ПЕЧИЧ
Изложбата „Пейзаж или вътрешно пространство“ представя работи на  проф. Димитре Печич, декан във Факултета по изящни...

ГАЛЕРИЯ "МИСИЯТА"

БЪЛГАРО-СРЪБСКИ ДИАЛОГ В ИЗКУСТВОТО

В препълнената зала на галерия „Мисията“ към Държавния културен институт към министъра на външните работи на 16 февруари 2023 г. се състоя официалното откриване на изложбата „Пейзаж или вътрешно пространство“. Оригинални и нови произведения на двама професори от Художествените академии в София и... пълен текст

Галерия „Мисията” е основана през 2009 г. като свободно място за културна дипломация в София. Галерията е уникално арт пространство в рамките на административната структура, която променя дневния институционален ритъм, отваряйки пред публиката врати за динамичен обмен на идеи, артистични концепции и послания.

Галерията допълва и подпомага дейностите на Държавния културен институт, свързани с различни форми на междукултурен диалог: представяне на проекти и срещи с автори, изложби, конференции, литературни четения, презентации, благотворителни събития и работилници за деца.

Открита за посетители- пон-пет, 10:00- 17:00 ч.

Видео

Контакти

Държавен културен институт
Министерство на външните работи
София 1113, улица "Ал.Жендов" № 2,

+359 2 903 0641
ф: +359 2 971 12 81
е: culturalinstitute [at] mfa.bg
Държавен културен институт
Copyright © 1999 - 2023
Дизайн © Pimdesign
Шрифт Симбал