"Пристанище", Бенчо Обрешков

Интериор, пейзаж или натюрморт е това? Бенчо Обрешков е виртуоз на жанровите комбинации и един от малцината, които се опитват да развият преживяването с картината отвъд простото съзерцание.  Боравейки само с реалистични образи, той пресъздава всъщност абстрактно внушение. Дори не е нужно да разгадаваме до край кой от всичките елементи в тази картина е „истинският”, дали двете женски фигури се намират на същото място като неестествено голямата маса с рибите в предния план, картина ли е този пейзаж отзад или прозорец? Просто потъваме помежду им.

ДОКУМЕНТИ

Тук можете да намерите основните административни и нормативни документи, по които работи
Държавния Културен Институт.
Copyright © 1999 - 2020
PIMDESIGN Ltd.
Намерете ни във
Facebook