Програми

Официална помощ за развитие и културно сътрудничество

Участието на България в политиките за развитие и сътрудничеството с трети страни не е нова страница във външните ни отношения, но с влизането на страната ни в Европейския съюз формулирането на националната политика придобива нови измерения.

Общността има над 50 годишна история на реализиране на програми за развитие с различни региони на света, активна страна е и в процеса на координиране на усилията за подкрепа на развитието в рамките на световни организации и форуми. Общоприето е разбирането, че успешната политика за развитие е тясно преплетена с разбирането за културните особености на всяка от страните в този процес. Нещо повече - успехът на всяка политика за развитие зависи от признаването на ролята на културата в този процес и зачитането на културното многообразие. Прието е разбирането, че демокрацията и справедливостта в развитието на отделните общества и държави е невъзможна без реализирането на специфични културни права.

Европейската комисия участва активно в изготвянето и приемането през октомври 2005 г. на Конвенцията на ЮНЕСКО за Опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване, в която се подчертава, че културното многообразие е един от стожерите на устойчивото развитие на общностите, а културата е поставена като първо условие за устойчивостта на всеки социално-политически проект. Тези изводи са залегнали и в Европейската програма за култура в глобализиращия се свят (2007 г.), която акцентира върху ролята на културата за развитие на външните отношения на Съюза, и по-специално в общата европейска политика за сътрудничество за развитие.

Европейската комисия и председателстващите Съюза страни вече организира няколко форума, които акцентират върху ролята на културата в политиките на развитие в отношенията със страните от Африка Карибите и Тихоокеанския басейн. Тези форуми въвлякоха в широка дискусия активните участници в процеса – културни оператори национални и международни организации, ангажирани с проблемите на развитието и помощта за трети страни. Остава открит въпросът и за типът сътрудничество по Официалната помощ за развитие, което могат да развиват новите страни-членки – в това число и България.

В утвърдената Концепция за участието на Българи в Международната помощ за развитие са определени приоритетни региони – Черноморския и Западните Балкани. Това стана повод Държавният културен институт да инициира изследване за възможните подходи и цели при интегриране на проекти с културно измерение в политиките за развитие спрямо страните от тези региони. Екип от независими експерти подготви доклад за възможните подходи при реализирането на такава политика след анализ на културната ситуация в няколко фокусни страни, акцентирайки и върху предимствата, които би имала България в реализирането на подобни програми.


В приложените документи са публикувани основните изводи от проучването.

Предстоящо

Омнибусът „Щрих и Стих — поезия в анимация” се среща с публиката и в Галерия „Мисията“
На 13 октомври 2021 от 18 часа проектът на Компот Колектив – 12 анимационни филма, базирани на съвременни български стихове , ще...

ГАЛЕРИЯ "МИСИЯТА"

Омнибусът „Щрих и Стих — поезия в анимация” се среща с публиката и в Галерия „Мисията“

На 13 октомври 2021 от 18 часа проектът на Компот Колектив – 12 анимационни филма, базирани на съвременни български стихове , ще бъдат представени заедно с книга-албум в галерията на Държавния културен институт.  Държавният културен институт е партньор на проекта „Щрих и стих“ от няколко години чрез... пълен текст

Галерия „Мисията” е основана през 2009 г. като свободно място за културна дипломация в София. Галерията е уникално арт пространство в рамките на административната структура, която променя дневния институционален ритъм, отваряйки пред публиката врати за динамичен обмен на идеи, артистични концепции и послания.

Галерията допълва и подпомага дейностите на Държавния културен институт, свързани с различни форми на междукултурен диалог: представяне на проекти и срещи с автори, изложби, конференции, литературни четения, презентации, благотворителни събития и работилници за деца.

Открита за посетители- пон-пет, 10:00- 17:00 ч.

Видео

Контакти

Държавен културен институт
Министерство на външните работи
София 1113, улица "Ал.Жендов" № 2,

+359 2 903 0641
ф: +359 2 971 12 81
е: culturalinstitute [at] mfa.bg
Държавен културен институт
Copyright © 1999 - 2021
Дизайн © Pimdesign
Шрифт Симбал