Отдел "Културна политика"


Явор Койнаков - началник отдел

ул. Александър Жендов № 2, София 1113,

тел.: +359 2 948 3137

e-mail: Yavor.KOINAKOV@mfa.bg

 

Михаел Артамоцев

Главен експерт

Управление на Художествения фонд

София 1113, ул. Александър Жендов № 2

тел.: +359 2 948 3142

е-mail: Mihael.ARTAMONTZEV@mfa.bg

 

Илиян Лолугов

Старши експерт

Управление на Художествения фонд

София 1113, ул. Александър Жендов № 2

тел.: +359 2 948 3139

е-mail: Iliyan.LOLUGOV@mfa.bg

 

 

Павла Радева

Главен експерт 

Координация на международни културни проекти

София 1113, ул. Александър Жендов № 2

тел.: +359 2 948 3138

е-mail: Pavla.RADEVA@mfa.bg

 

Елена Гебрева

Главен експерт

Координация на международни културни проекти

София 1113, ул. Александър Жендов № 2

тел.: +359 2 948 3141

е-mail: Elena.GEBREVA@mfa.bg

 

Предстоящо

Конкурс за продкрепа на млади таланти в съвременното изкуство


     Национален дарителски фонд „13 века...

ДОКУМЕНТИ

Тук можете да намерите основните административни и нормативни документи, по които работи
Държавния Културен Институт.
Copyright © 1999 - 2020
PIMDESIGN Ltd.
Намерете ни във
Facebook