Обучителни програми

Обучителните програми на Културния институт се реализират в рамките на курсовете за млади дипломати от 2008 година. Дискутираните теми са свързани с полето на действие на културната дипломация.


"Културната дипломация като едно от  средствата за реализиране на външнополитически приоритети функционира в полето на управление на образа по начин, който да съдейства за постигане на зададени външнополитически цели. До тук – може да се каже, че и публичната дипломация управлява образ. Да и това е вярно, но публичната дипломация включва много повече и често различни похвати и инструменти от тези в културната дипломация. Линията, която ги разделя е подходът в изграждане на образ – чрез показване/продаване/ или чрез комуникация. При публичната дипломация имаме едностранно, в една посока действие – "Ние говорим, а вие слушайте". При публичната дипломация се има предвид преди всичко именно дейността да се предаде по възможно най-добър начин един продукт - в случая образ. При нея целта не е постигане на взаимност и доверие на базата на опознаване и диалог. В този смисъл успешната публична дипломация работи до голяма степен с готови послания, докато културната – има тази специфична проекция в полето на образа – да изследва контекста, конкретната ситуация, да се насочи не толкова към промоцията, колкото към споделянето на общи ценности и интереси и на тази база да постигне доверие и взаимност. Знанието за това кое от българската култура е конвертируемо и може да участва в процеса на съграждане на образа е конкретно знание в конкретна ситуация."
Л.Димитрова, Лекция от Курса през 2013 г.

ДОКУМЕНТИ

В тази секция има 4 документа.
За да ги видите моля кликнете тук.
Copyright © 1999 - 2020
PIMDESIGN Ltd.
Намерете ни във
Facebook