Наръчник по публична дипломация – издание на ASEF


Наръчникът по Публична дипломация е публикуван като част от инициативата на Фондация Азия-Европа (ASEF) за обучение по публична дипломация. Наръчник предлага полезни идеи за дипломати и представители на гражданското общество по темата на публичната дипломация в Азия и Европа. Той предоставя теоретични основи и практически инструменти, които да допринесат за успешни кампании  на публична дипломация кампания в контекста на отношенията между Азия и Европа. Отделните глави съчетават теория по съответната тема с полезна информация, получена от практическия опит на авторите.
Фондация ASEF реализира програмата за обучение по публична дипломация от 2013 г., в партньорство с Diplo Foundation (Diplo) и Националния център за изследване на Европа (NCRE). В подготвения Наръчник са използвани теоретична основа и практически инструменти в контекста на отношенията между Азия и Европа.
    Глава 1: Публична дипломация, понятия и методи
    Глава 2: Променящото се лице на отношенията Азия-Европа
    Глава 3: Образи и възприятия в публичната дипломация
    Глава 4: Как да работим с медийното съдържание
    Глава 5: Как да работим с общественото мнение
    Глава 6: Как да използваме дигитални инструменти и социални медии
    Глава 7: Как да взаимодействаме със заинтересованите страни (застъпничество)
    Глава 8: Как да управляваме кампания за публична дипломация и обществени въпроси

asef public diplomacy handbook.pdf 0.00

ДОКУМЕНТИ

Тук можете да намерите основните административни и нормативни документи, по които работи
Държавния Културен Институт.
Copyright © 1999 - 2020
PIMDESIGN Ltd.
Намерете ни във
Facebook