Към Европейска стратегия за международни културни отношения

Съвместно съобщение на Европейската комисия и Върховния представител на ЕС за външни отношения и политика за сигурност за нова европейска стратегия за международни културни отношения. В него са очертани основните линии за стратегия на ЕС за международни културни връзки, които се фокусира върху напредъка на културното сътрудничество със страните партньори в три основни направления:
- подкрепа на културата като двигател за устойчиво социално и икономическо развитие;
- насърчаване на културата и междукултурния диалог за мирни отношения между общностите;
- засилване на сътрудничеството в областта на културното наследство.

При постигането на тези цели, международните културни отношения на ЕС ще допринесат за превръщането на ЕС в по-силен глобален фактор - основен приоритет за това Комисията, както и на предстоящото Глобална стратегия на върховния представител.

join_2016_29_fin_en_txt.pdf 0.00

celex_52016jc0029_bg_txt.pdf 0.00

ДОКУМЕНТИ

Тук можете да намерите основните административни и нормативни документи, по които работи
Държавния Културен Институт.
Copyright © 1999 - 2020
PIMDESIGN Ltd.
Намерете ни във
Facebook