Изложба "ДИПЛОМАЦИЯ И ИЗКУСТВО"

Картината на Иван Кирков "Париж" е част от представителната изложба "Дипломация и изкуство", представена в галерия "Академия" от 3 до 23 септември 2019 година. Експозицията е посветена на отбелязването на 140 годишнината на дипломатическата служба и представя 22 произведения от колекциите на българските посолства в европейски столици и Министерството на външните работи. Това са автори от различни творчески генерации, с различна индивидуалност, характер и стилова ориентация. Направената селекция цели да открои както  водещите тенденции, характерни за българското изкуство през ХХ век, така и предпочитанието на българската дипломация за йерархията на художествените стойности и за пластическите постижения на времето.

Картината на Иван Кирков е отбелязана в регистрите на ДКИ с названието „Париж”. Художникът я рисува по време на пътуване до Париж през 1975 г. и надписва града над името си. Независимо дали това е истинското му название, това малко сюрреалистично отклонение на Кирков подхожда напълно на мястото, където е създадено. Нещо повече, то е може би е най-добрият портрет на романтичния град в българската живопис.

 

ДОКУМЕНТИ

Тук можете да намерите основните административни и нормативни документи, по които работи
Държавния Културен Институт.
Copyright © 1999 - 2020
PIMDESIGN Ltd.
Намерете ни във
Facebook