Заповед за категориите информация за публикуване в интернет съгласно ЗДОИ

Заповед за категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Държавния културен институт към министъра на външните работи на Република България, съгл. чл. 15а, ал. 3 от ЗДОИ

Пълният текст на документа - в приложените файлове

Заповед за категориите информация за публикуване в интернет съгласно ЗДОИ.pdf 0.00

Списък с категории информация за публикуване в интернет съгласно ЗДОИ.pdf 0.00

Предстоящо

Откриване на съвместна изложба на Анастас Камбуров и Борис Андреев в галерия „Мисията“


На 14.11.2019 г. от 18 ч. в галерия ,,МИСИЯТА“ ще бъде открита...

ДОКУМЕНТИ

Тук можете да намерите основните административни и нормативни документи, по които работи
Държавния Културен Институт.
Copyright © 1999 - 2019
PIMDESIGN Ltd.
Намерете ни във
Facebook