Заповед за категориите информация за публикуване в интернет съгласно ЗДОИ

Заповед за категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Държавния културен институт към министъра на външните работи на Република България, съгл. чл. 15а, ал. 3 от ЗДОИ

Пълният текст на документа - в приложените файлове

Заповед за категориите информация за публикуване в интернет съгласно ЗДОИ.pdf 0.00

Списък с категории информация за публикуване в интернет съгласно ЗДОИ.pdf 0.00

Предстоящо

София Екиден маратон


      В деня на Съединението 6 септември...

ДОКУМЕНТИ

Тук можете да намерите основните административни и нормативни документи, по които работи
Държавния Културен Институт.
Copyright © 1999 - 2019
PIMDESIGN Ltd.
Намерете ни във
Facebook