Достъп до обществена информация

Вътрешни правила за достъп до обществена информация

Раздел І.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тези правила се уреждат организацията и реда за работа на служителите в Държавния културен институт към Министъра на външните работи /ДКИ към МВнР/ по изпълнение на Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/.

пълният текст на документа - в приложеня файл

 

Приложени са и годишните отчети  за постъпилите заявления за достъп до обществена информация.

vutreshni-pravila-dki zdoi.pdf 0.00

otchet zdoi 2017.pdf 0.00

Списък с категории информация за публикуване в интернет съгласно ЗДОИ.pdf 0.00

otchet zdoi 2018.pdf 0.00

Списък с категории информация за публикуване в интернет съгласно ЗДОИ 2020.pdf 0.00

otchet zdoi 2019.pdf 0.00

ДОКУМЕНТИ

Тук можете да намерите основните административни и нормативни документи, по които работи
Държавния Културен Институт.
Copyright © 1999 - 2020
PIMDESIGN Ltd.
Намерете ни във
Facebook