ГУТЕНБЕРГ И СЛАВЯНСКИЯТ СВЯТ

    Изложбата „Гутенберг и славянският свят“ е посветена на 560 години от появата на първата печатна книга – Гутенберговата библия, отпечатана през 1453-1456 г. в град Майнц и 520 години от издаването на първата кирилска книга в местна печатница на Балканите – Октоих - Цетина (Черна Гора) през 1494 г.       Епохалното за времето си откритие – първата печатна машина на Йоханес Гутенберг революционно променя темповете и мащабите на културното развитие на Европа. „Епохата на Гутенберг” е началото на Новото време, белязано от европейския Ренесанс и хуманизъм, от нова европейска образованост, култура и наука.
   Във времето на социалните медии и дигиталната дипломация изложбата „Гутенберг и славянският свят” разширява знанието за културното наследство на континента и в частност на славянските народи. Печатарската машина е своеобразен първообраз на съвременните комуникационни технологии, трансформирал радикално европейското общество.
   Експозицията „Гутенберг и славянският свят“ се състои от 24 илюстративни табла, в които се проследяват основните моменти от развитието на кирилското книгопечатане от ХV в. до ХІХ в. и се акцентира на хронологията на българското книгопечатане. Включени са фотоси на редки и ценни кирилски печатни книги от фондовете на: Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ в София (НБКМ), Народната библиотека „Иван Вазов“ в Пловдив (НБИВ), Националния исторически музей в София (НИМ), Църковноисторическия и архивен институт в София (ЦИАИ), Историческия музей в Самоков (ИМ-Самоков) и Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“ към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (ЦСВП-СУ).
   Проектът е дело на Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“.
   Изложбата е част от програмата на Държавния културен институт „Пътуващи изложби” и ще бъде включена в културните календари на българските дипломатически мисии в чужбина.
 
 
Експозицията в Issuu
 
През 2016 г. изложбата е представена в Страсбург, Ниш и Букурещ.

ГАЛЕРИЯ

Copyright © 1999 - 2020
PIMDESIGN Ltd.
Намерете ни във
Facebook