Вътрешни правила за управлението на ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ФОНД

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1 Вътрешните правила регламентират управлението на единния фонд на МВнР от художествени произведения в България и в задграничните  представителства.
Чл.2 Управлението на фонда се извършва от Държавния културен институт/ДКИ/ към министъра на външните работи на Република България.
Чл.3 Дейностите по управлението на фонда от художествени произведения са свързани с неговото опазване, движение, обработване, публикуване, показване и разширяване чрез нови откупки и дарения.

Пълният текст на документа - в приложения файл

hf_vutreshni pravila .pdf 0.00

ДОКУМЕНТИ

Тук можете да намерите основните административни и нормативни документи, по които работи
Държавния Културен Институт.
Copyright © 1999 - 2020
PIMDESIGN Ltd.
Намерете ни във
Facebook