ДЪРЖАВЕН КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ КЪМ МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

Вътрешни правила за управлението на ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ФОНД

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1 Вътрешните правила регламентират управлението на единния фонд на МВнР от художествени произведения в България и в задграничните  представителства.
Чл.2 Управлението на фонда се извършва от Държавния културен институт/ДКИ/ към министъра на външните работи на Република България.
Чл.3 Дейностите по управлението на фонда от художествени произведения са свързани с неговото опазване, движение, обработване, публикуване, показване и разширяване чрез нови откупки и дарения.

Пълният текст на документа - в приложения файл

ГАЛЕРИЯ "МИСИЯТА"

„НАДГРАЖДАНЕ II“ - виртуална изложба с нови картини от Художествения фонд на МВнР

Държавният културен институт към министъра на външните работи стартира 2021 година с позитивна и креативна нагласа чрез изложбата “НАДГРАЖДАНЕ II”. През април-май, 2020 година института организира първото издание на виртуалната експозиция „НАДГРАЖДАНЕ“ -  колективна онлайн изложба в галерия... пълен текст

Галерия „Мисията” е основана през 2009 г. като свободно място за културна дипломация в София. Галерията е уникално арт пространство в рамките на административната структура, която променя дневния институционален ритъм, отваряйки пред публиката врати за динамичен обмен на идеи, артистични концепции и послания.

Галерията допълва и подпомага дейностите на Държавния културен институт, свързани с различни форми на междукултурен диалог: представяне на проекти и срещи с автори, изложби, конференции, литературни четения, презентации, благотворителни събития и работилници за деца.

Открита за посетители- пон-пет, 10:00- 17:00 ч.

Видео

Контакти

Държавен културен институт
Министерство на външните работи
София 1113, улица "Ал.Жендов" № 2,

+359 2 903 0641
ф: +359 2 971 12 81
е: culturalinstitute [at] mfa.bg
Държавен културен институт
Copyright © 1999 - 2021
Дизайн © Pimdesign
Шрифт Симбал