Българо-Корейски Форум „Публична дипломация“

 Ограничени ли са възможностите на публичната дипломация в ситуация, когато „твърдата сила” е пусната в действие във все повече световни региони? Как се прави културна дипломация на малки и средни по големина държави, които трудно биха били конкурентни под натиска на суперсилите, които развиват собствени стратегии в тази област? Тези въпроси бяха сред дискутираните на българо-корейския Форум „Публична дипломация”, организиран в началото на декември 2015 година от Държавния културен институт (ДКИ) към министъра на външните работи и Посолството на Република Корея в София. Форумът се реализира с подкрепата на Корейската фондация.

·         Форумът събра над 50 представители на медии, академичната общност, преподаватели по културология, Културният и Дипломатическият институт, Британски съвет - София, Национален фонд Култура, Държавния културен институт, неправителствени и творчески организации, културни институти, които работят активно с корейската страна, медии.

Д-р Людмила Димитрова, директор на ДКИ откри форума, подчертавайки, че промените в областта на културната дипломация са динамични и оценяваме възможността да се обмени опит с корейските партньори. Този форум е част от отбелязване на 25-та годишнина от установяване на дипломатически отношения между Република Българи я и Република Корея.

Културната дипломация е част от външната политика – успехите в културния диалог между страните ни са и продължение на високия старт, даден на политическо ниво, като най-значимото събитие e посещението на президента Плевнелиев в Южна Корея през май 2015 година.

Втората причина да инициираме този форум е и десетата годишнина от създаването на ДКИ. Преди десет години България се готвеше да се присъедини към ЕС, което постепенно изведе на дневен ред дискусията за проекцията на националната идентичност в европейски контекст. Днес страната е в активна подготовка за българското председателство на ЕС през 2018 година. Динамиката на политическите процеси в Европа и света налагат да мислим за измененията на публичния образ на България. В последните години ЕС, чрез културата търси утвърждаване на позициите си на силен играч на световната сцена - предизвикателство и за нашите виждания за ролята на публичната и културната дипломация.

 

в приложените файлове - подробен доклад за форума

Статия на проф. Ким Таеуан за публичната дипломация на Република Корея в сп. "Дипломация" бр.16 2016

София, 9 декември 2015 г.

Българо-корейски форум публична дипломация.pdf 0.00

bulgarian-korean forum public diplomacy.pdf 0.00

dj_16_2016.pdf 0.00T

ДОКУМЕНТИ

Тук можете да намерите основните административни и нормативни документи, по които работи
Държавния Културен Институт.
Copyright © 1999 - 2020
PIMDESIGN Ltd.
Намерете ни във
Facebook