Декларации служители от ДКИ по чл. 35, ал. 1, по т. 1 и т. 2 по ЗПКОНПИ за 2018 година

Предстоящо

150 години от създаването на БАН


      През тази година Българска академия на...

ДОКУМЕНТИ

Тук можете да намерите основните административни и нормативни документи, по които работи
Държавния Културен Институт.
Copyright © 1999 - 2019
PIMDESIGN Ltd.
Намерете ни във
Facebook