Събитие по случай приключването на БПСЕС в Португалия

Посолството на Р България в Лисабон, Португалия

29 юни 2018 г.

 

 

      Посолството на България в Португалия отбеляза на 29 юни успешното приключване на Българското председателство на Съвета на ЕС със събитие, посветено на българската общност в страната.

     Събитието премина при подчертан интерес от страна на българската общност в страната. Присъстваха представители на интелигенцията, академичните и културните среди, български служители в агенциите на Европейската комисия със седалище в Португалия, млади хора, предимно български студенти в португалски университети.

     Посланик Василий Такев произнесе слово, в което подчерта основните постижения БПСЕС в условията на сериозните предизвикателства, пред които е изправен Съюзът, както и на повишената отговорност на България като негов председател. Специално бяха изтъкнати успехите на БПСЕС по отношение на европейската перспектива на страните от Западните Балкани и възобновяването на диалога с Турция в контекста на засиления миграционен натиск към ЕС. Посланик Такев сподели с присъстващите високите оценки, които БПСЕС получи за работата си от висши чуждестранни представители, включително от държавното и правителственото ръководство на Португалия.

     След изказването на българския посланик срещата премина под формата на неформална дискусия, в рамките на която присъстващите българи и служителите в посолството обсъдиха различни аспекти и измерения на Българското председателство. Всички бяха единодушни, че успешното му провеждане и представяне са допринесли значително за утвърждаването на положителния образ на България и на българите в Португалия.

     В рамките на събитието посолството представи пред събралите се сънародници две фотоизложби – „Българските паметници под закрилата на ЮНЕСКО“ и „Българските градове“.

Предстоящо

150 години от създаването на БАН


      През тази година Българска академия на...

ДОКУМЕНТИ

Тук можете да намерите основните административни и нормативни документи, по които работи
Държавния Културен Институт.
Copyright © 1999 - 2019
PIMDESIGN Ltd.
Намерете ни във
Facebook