Представяне на приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС в Баку

Посолството на Република България в Баку, Азербайджан

Бакинския славянски университет (БСУ)

13 март 2018 г.

 

 

На 13 март 2018 г. в сградата на Бакинския славянски университет (БСУ) посолството на Република България в Баку проведе събитие, посветено на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018, организирано съвместно с Центъра за български език и култура към университета .

На събитието присъстваха над 600 гости - представители на азербайджанските институции, сред които МВнР, Милли Меджлиса, Министерство на земеделието; представители на научни институции и неправителствени организации, с които Посолството си взаимодейства активно, както и студенти и преподаватели от Бакинския славянски университет, представители на дипломатическия корпус и др.

В официалната част на събитието временно управляващият посолството на Р България в Баку г-н Янко Янакиев направи изказване, в което бяха представени основните предизвикателства пред бъдещето на Европа и визията на България за справяне с тях, отразена в приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС. В изказването бе подчертана ролята и значението на България за европейското и световно културно-историческо наследство, включително за създаването и разпространението на славянската писменост и култура. Отбелязана бе и ролята на Азербайджан в българската визия за сигурна и стабилна Европа, в контекста на постигането и гарантирането на енергийна сигурност. Подчертано бе значението на младите хора за изграждането на бъдещето на Европа, както и важното място, което заемат в приоритетите на Българското председателство. Изтъкнато бе, че именно това е и водещата причина за избиране на мястото и аудиторията за тяхното представяне.

Официалната част на събитието включваше изказване на ректора на Бакинския славянски университет проф. Нурлана Алиева, поднесено от заместник-ректора проф. Рафиг Новрузов, в което бе подчертано отличното сътрудничество между БСУ и посолството на Република България в Баку, интензивният двустранен диалог, който съществува между БСУ и научните и образователни институции в България, както и сътрудничеството с вице-президентската институция на България.

Сред основните говорители бяха още посланик Кестутис Янкаускас, ръководител на Делегацията на ЕС в Баку, г-н Рауф Алиев, председател на групата за приятелство България – Азербайджан в Милли Меджлиса на Азербайджан, и г-н Мамик Мамадов, ръководител на Департамента за образование и наука в Министерството на земеделието на Азербайджан.

Преди официалната част на събитието, гостите бяха посрещнати с кратка културна програма на тема мултикултурализъм и толерантност, подготвена от студенти на БСУ, която включваше изпълнение както на български песни и танци, така и на азербайджански, гръцки, беларуски, украински и др.

Събитието приключи с презентация на фотоизложбата „Пъстра България” на автора Ладислав Цветков.

Предстоящо
ДОКУМЕНТИ

Тук можете да намерите основните административни и нормативни документи, по които работи
Държавния Културен Институт.
Copyright © 1999 - 2019
PIMDESIGN Ltd.
Намерете ни във
Facebook