Вътрешни правила за достъп до обществена информация

Раздел І.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тези правила се уреждат организацията и реда за работа на служителите в Държавния културен институт към Министъра на външните работи /ДКИ към МВнР/ по изпълнение на Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/.

пълният текст на документа - в приложеня файл

vutreshni-pravila-dki zdoi.pdf 0.00

Предстоящо
ДОКУМЕНТИ

Тук можете да намерите основните административни и нормативни документи, по които работи
Държавния Културен Институт.
Copyright © 1999 - 2017
PIMDESIGN Ltd.
Намерете ни във
Facebook